ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીની ચૂંટણીમાં વરિષ્ઠ ઉપપ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખના ઉમેદવારો બિનહરીફ જાહેર

ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીની ચૂંટણીમાં શનિવારે તમામ કેટેગરીના અન્ય ઉમેદવારો સાથે વરિષ્ઠ ઉપપ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખના ઉમેદવારો બિનહરીફ જાહેર થયા. જેના કારણે ચેમ્બરની ચૂંટણી મોકૂફ રાખવામાં આવી છે. તમામ ઉદ્યોગો અને તમામ ઔદ્યોગિક વસાહતોના પ્રતિનિધિએ પણ વિવિધ કેટેગરીમાં સમાવિષ્ટ થવાનો તમામ રોષ ટાળ્યો હતો.

ચેમ્બરના તમામ સભ્યોને લાગે છે કે નવી ટીમ ઉદ્યોગો અને વ્યવસાયના ફાયદા માટે કામ કરશે. સમગ્ર ગુજરાતમાંથી ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પર અમુક સભ્યો દ્વારા નિમણૂક કરવા દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ચેમ્બર્સના વરિષ્ઠ સભ્યોને સંપૂર્ણ ગુણ આપવો જોઈએ જેના પરિણામે તમામ એપોપીન્ટીને બિનહરીફ કરવામાં આવ્યા હતા. ચેમ્બરની નવી ટીમ ચાર્જ સંભાળ્યા પછી નિમણૂક કરશે અને તેમને તેમની લાયકાત અનુસાર કામ સોંપશે.

હેમંત શાહ પ્રમુખ છે અને પથિક પટવારી અત્યારે વરિષ્ઠ ઉપપ્રમુખ છે. હાલમાં બિઝનેસ કેટેગરીમાં બે બેઠકો માટે ત્રણ ઉમેદવારો. કેટલાક ઉમેદવારો આ ચૂંટણીમાંથી ખસી જશે તેથી આ ચૂંટણી પણ બિનહરીફ થઈ શકે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *