પરવાનગી વગર વૃક્ષ કાપવા મુદ્દે પૂર્વ મહિલા સરપંચને ૧૧ હજારનો દંડ

વડોદરા ગ્રામ્ય મામલતદાર વાયઆર ગોસાંઇની કોર્ટમાં કેસ ચાલ્યો હતો, જેમાં ૧૮ ડાળી અને લીમડાના ૬ અને પીપળાનું ૧ મળી ૭ ઝાડ મંજૂરી વિના કપાવ્યાં હોવાનું સાબિત થયું હતું. જેથી સૌરાષ્ટ્ર … Read More