સ્પેનનો લા પાલ્મા જ્વાળામુખી ફાટતા તબાહી

લા પાલ્મા જ્વાળામુખીના કારણે અત્યારસુધીમાં ૧૦૩ હેક્ટર જમીન બળીને ખાક થઈ ચુકી છે. અહીં ગરમ લાવા ફેલાયેલો છે. જેમાંથી ઝેરીલા ધૂમાડા નીકળી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત, ત્રણ તરફથી વહેતી લાવાની … Read More

સ્પેનમાં ભયાનક જ્વાળામુખી ફાટ્યો

સ્પેનમાં જવાળામુખી ફાટવાના પગલે અહીંની સ્કુલ સોમવારે બંધ રહેશે. લાવાના પ્રવાહે એપી ૨૧૨ રસ્તાને કાપી નાંખ્યો છે અને તેના કારણે ચાર રસ્તાઓ પણ પ્રભાવિત થયા છે. આ રસ્તાઓને બંધ કરી … Read More

કોંગોમાં જ્વાળામુખી ફાટી નીકળતા ૩૨ લોકોના મોત ,હજારો લોકો બેઘર

કોંગોમાં જ્વાળામુખી ફાટવાના કારણે અત્યાર સુધીમાં ઓછામાં ઓછા ૩૨ લોકોનાં મોત નીપજ્યાં છે. અધિકારીઓએ આ માહિતી આપી. જ્વાળામુખી ફાટી નીકળ્યાના બે દિવસ પછી, લોકો ગોમા શહેરની સીમમાં આવેલા નાશ પામેલા … Read More