હૈદરાબાદમાં ૪ની તીવ્રતાના ભૂકંપથી ધરતી ધ્રૂજી ઊઠી

હૈદરાબાદમાં સોમવારે સવારે ૫ વાગ્યે ભૂકંપનાં ઝટકા અનુભવાયા હતા, ભૂકંપની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર ૪.૦ માપવામાં આવી હતી. નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજીએ આ માહિતી આપી છે. આંધ્રપ્રદેશનાં દક્ષિણ હૈદરાબાદમાં પાંચ … Read More

કચ્છના દૂધઇમાં ૩.૭ની તીવ્રતાના ભૂકંપના આંચા

કચ્છમાં ફરી ૪ જુલાઈની સવારે ૭.૨૫  કલાકે  ભૂકંપના આંચકાથી ધરા ધ્રુજી ઉઠી હતી. ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ દુધઈથી ૧૯ કિમી દુર નોંધાયું હતુ. કચ્છ એ સિસ્મેક ઝોન ૫માં આવતો વિસ્તાર છે. સિસ્મેક … Read More