રાજધાની ગાંધીનગરમાં ઠેર ઠેર રસ્તાઓ પર ખાડા પડવાથી લોકો પરેશાન

Spread the love

ગુજરાતમાં ભારે વરસાદના કારણે ચારેકોર રસ્તાઓમાં ખાડા પડવાની ફરિયાદો સામે આવી રહી છે અને લોકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે એવામાં રાજધાની ગાંધીનગરમાં પણ ઠેર ઠેર રસ્તાઓ પર ખાડા પડવાથી લોકો પરેશાન થઈ ગયા છે જેમાં ગાંધીનગર માણસા રોડ પર અનેક જગ્યાએ ખાડા પડેલા છે અને ઘણા ખાડા તો ઘણા સમયથી છે પરંતુ તંત્ર આ તરફ કોઈ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતું જ નથી…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *